Home             About Us             Product & Solution             Success Case             Contacts             Career     

Product & Solution

จากบันทึกความสำเร็จขององค์กรที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านการนำ Total IP-based ควบคู่ไปกับการสื่อสาร NexEntel ขอเสนอ ผลิตภัณฑ์จาก Cisco และการบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจึงครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปจนถึงระดับองค์กร และยังรวมถึงบริการการขนส่ง การเพิ่มมูลค่า การแก้ปัญหาเครือข่ายกับทุกกรณี

เราได้รวบรวมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สำหรับให้บริการ พร้อมทั้งแนะนำให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบไอทีจาก Cisco ไว้เพื่อตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับธุรกิจ รวมทั้งการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจในทุกๆกลุ่มอีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ได้แก่

Cisco Collaboration

การติดต่อสื่อสารครบวงจร หมายถึงเครือข่ายเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งมีการรวมรูปแบบ การติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ (Telephone), ข้อมูลภาพและเสียง (Video), อีเมล (Email), ข้อความเสียง (Voice Mail), Short Message Services (SMS), Instant Messaging เข้าไว้ด้วยกัน วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารครบวงจรคือ การทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์โดยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบ การติดต่อสื่อสาร การควบคุมระบบการติดต่อสื่อสารและช่วยลดข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร  READ MORE

Cisco Borderless Networks

Cisco Borderless Network Architecture คือสถาปัตยกรรมด้านเทคนิคที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ เชื่อมต่อกับทุกคนได้ทุกที่ทุกเวลาและจากอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และราบรื่น ซึ่งเป็น รากฐานของ Cisco Intelligent Network ที่ให้การทำงานที่เหมาะสมปรับขนาดได้และความปลอดภัย ในการประสานการทำงานร่วมกันและการทำงานแบบเสมือนจริง สถาปัตยกรรมนี้สร้างขึ้นจากโครงสร้าง พื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่น  READ MORE

Cisco Data Center & Virtualization

Cisco ช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานที่มาบรรจบกันผ่านสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลที่ล้ำสมัย ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้รองรับระบบการทำงานเสมือนจริงในศูนย์ข้อมูลนี้ Cisco Unified Data Centerจะให้ประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นทั้งในทรัพยากรการทำงานจริงและเสมือนจริง ซึ่งสามารถ ช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายด้วยการขจัดระบบแยกที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันและการทำให้การ ปรับใช้และใช้งานได้ง่าย  READ MORE A / B