บริษัท เน็กเซนเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 9 ห้องบี ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผู้เสียภาษี 0105550061626